Historie

 

Málokdo ví, že Londýn byl na počátku keltskou vesnicí. Avšak až Římané v roce 43 n. l. své Londinium obehnali hradbami, které dodnes odráží tvar City of London. Po opakujících se bojích v 5. století město získali Anglosasové.

Alfréd Veliký se v 9. století zasloužil o rozmach a v roce 1066 Vilém Dobyvatel vyhrál přelomovou bitvu u Hastingsu, díky ní a dalším výbojům se pak z Londýna vládlo impériu, opravdové světové říši.

Nejtragičtější období

Nejkrutější chvíle zažívalo město v době, kdy se hrozbou stala nemoc, která byla způsobena znečištěnou pitnou vodou a nedostatečnými hygienickými podmínkami. V roce 1348 krysy z evropských lodí do města zanesly mor, který se během jednoho roku stal osudným až třetině tehdejšího obyvatelstva.

Další tragické období přišlo v 17. století, kdy ve městě roku 1665 udeřil opět velký mor. Epidemii zastavil až zimní chlad. Do té doby však zemřelo na sto tisíc obyvatel. Jen o rok později Londýn zasáhl obrovský požár, který zničil většinu tudorovské a jakubovské architektury. 

 

Rozmach města

Londýn však i po těchto tragických událostech rostl dál a již kolem roku 1700 se stal největší evropskou metropolí s více než půl milionem obyvatel. V roce 1837 nastoupila na trůn ve svých osmnácti letech Viktorie. Během její dlouhé vlády se Londýn stal centrem expandující britské říše, která v té době pokrývala čtvrtinu zemského povrchu. Počet londýnských obyvatel se stále zvětšoval.

Londýn 20. století

V první světové válce Londýn utrpěl poměrně málo škod, zato v průběhu druhé světové války nálety vyhladily obrovské pásy v centru města. I přestože byl Londýn zpustošen bombardováním, do města se postupně vracela prosperita. Londýn se v roce 2012 dokonce stal již potřetí pořadatelem letních olympijských her.